Mikä luomun valvontamaksuissa maksaa?

Miten on -palstalla kysymme puutarha-alaa koskettavia ajankohtaisia kysymyksiä. Tällä kertaa kysyimme luomutarkastusmaksujen korotusten syistä.

 

 

Teksti: Emma Kaakko

Vastaajana Tiina Lapveteläinen, yksikönjohtaja Ruokaviraston kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksiköstä

Miksi luomun valvontamaksut ovat nousseet?

– Valvontamaksu koostuu kiinteästä vuosimaksusta – kaksi maksuluokkaa: perusriskinen ja vähäriskinen – sekä aikaperusteisesta tarkastusmaksusta. Valvontamaksut perustuvat valtion maksuperustelakiin, jonka mukaan valtion on saatava maksullisen toiminnan kulut katetuiksi toimijan maksamilla maksuilla. Kulut ovat nousseet, jolloin valvontamaksuakin on ollut tarve nostaa. Viime vuonna todelliset kulut saatiin katettua 84-prosenttisesti, vaikka ne pitäisi kattaa kaikki

Mitä kuluja luomun valvontamaksut kattavat?

– Maksun on katettava tarkastuskäynnin lisäksi taustakuluja, joita ovat esimerkiksi laboratoriotutkimukset, palkkakulut, it-järjestelmäkulut, virastorakennuksien vuokrat ja yleishallinnon kulut niiltä osin, kun ne kohdistuvat luomuvalvontaan.

Miten valvontamaksut ovat muuttuneet?

– Maksu oli ennen kasvintuotannon osalta hehtaariperusteinen, jolloin suuren tilan tarkastus maksoi paljon riippumatta tarkastukseen kuluvasta ajasta.

– Suurin osa valvonnasta on asiakirjatarkastusta. Pitkän tarkastusajan yrityksen tulee olla maksuvelvollinen, ja siksi valvontamaksu muuttui 2021 aikaperusteiseksi.

– Vuonna 2022 muuttunut luomulainsäädäntö mahdollisti tilojen jakamisen vähä- ja perusriskisiin tiloihin. Tämä oli näkyvillä MMM:n maksuasetuksessa jo 2021, mutta laki- ja tietoteknisistä syistä kaikilta tiloilta perittiin vähäriskisen tilan vuosimaksu. Tosiasiallisesti perusriskiset tilat siirrettiin 2022 oikeaan riskiluokkaan, jolloin vuosimaksu kasvoi tästä syystä näiden tilojen kohdalla.

– Ruokaviraston esityksestä MMM:n maksuasetusta on muutettu määräytymään alkavan puolen tunnin perusteella, kun se aiemmin oli alkavan tunnin perusteella.

Miten tarkastusta voisi sujuvoittaa?

– Mitä vähemmän tarkastukseen kuluu aikaa, sitä pienempi on aikaperusteinen maksu. Papereiden on hyvä olla järjestyksessä, ja tilallisen on pystyttävä vastaamaan kysymyksiin. Ruokavirasto pyrkii kouluttamaan tarkastajat mahdollisimman hyvin, jotta tarkastus olisi sujuva.

Mitä harvennetut tarkastukset tarkoittavat?

– Pilottihankkeessa vuosina 2023–2024 kuuden ELY-keskuksen alueella fyysisiä tarkastuksia tehdään vain joka toinen vuosi vähäriskisille tiloille. Välivuosina vähäriskiset tilat maksavat vain perusmaksun. Harvennettua tarkastusta pyritään laajentamaan kaikkiin ELY-keskuksiin 2025, jolloin valvontakustannuksia muodostuu vähemmän sekä valtiolle että viljelijälle, ja molemmilta säästyy rahaa.

Tilaa uutiskirje

Uuutiskirjeessä saat lehden ilmestymispäivänä maistiaisia uusimmasta lehdestä.
P&k uutiskirje ilmestyy 21 kertaa vuodessa.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Mikäli haluat tilata lehden, voit tilata sen tästä.

Puutarha&kauppa

Puutarha&kauppa kertoo ajankohtaiset uutiset ja kuulumiset koko alalta. Ammattitaitoisen, puutarha-alaan perusteellisesti perehtyneen toimituksen verkostot ulottuvat laajalle ja tuottavat jatkuvasti uutta tietoa lukijoille meiltä ja maailmalta.