Käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo näkyville

Työnantaja, tiesitkö että työpaikalla käytettävistä ammattikäyttöön tarkoitetuista vaarallisista kemikaaleista, mukaan lukien kasvinsuojeluaineet, on tehtävä luettelo asianmukaisin tiedoin? Työsuojelulainsäädäntö edellyttää, että työnantajan on tunnistettava työssä käytettäviin kemikaaleihin liittyvät vaarat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla koottuna ja helposti saatavilla kaikista yrityksessä käytössä olevista kasvinsuojeluaineista ja muista vaarallisista kemikaaleista. Jos yrityksessä on palkattuja työntekijöitä, nähtävillä pitää lisäksi olla aakkosjärjestyksessä oleva kemikaaliluettelo.

Teksti ja kuva: Hanna Skogster

Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten työpaikalla tulee olla luettelo käytössä olevista kemikaaleista sekä ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä.

Tietoa vaaroista ja niiden hallinnasta

Käyttöturvallisuustiedotteella välitetään tietoa kemikaalin vaaroista, turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä. Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen avulla kemikaalin käyttäjät voivat käyttää kemikaalia turvallisesti.

Vaikka kauppavalmisteen etiketistäkin löytyvät varoitusmerkinnät ja siinä mainitaan tärkeimmät suojavarusteet valmisteen käsittelyyn, monet muut vaaroihin ja turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot löytyvät nimenomaan käyttöturvallisuustiedotteesta.

Entä jos yrityksessä ei ole yhtään palkattua työntekijää, tarvitaanko silloin käyttöturvallisuustiedotteita? Tarvitaan. Kemikaalin käyttäjän, esimerkiksi kasvinsuojeluainetta käyttävän viljelijän, pitää määrittää käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella asianmukaiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan hallita kemikaalista aiheutuvia riskejä ja alettava soveltaa näitä toimenpiteitä.

Myyjän velvollisuus

Kemikaalin toimittaja, esimerkiksi kasvinsuojeluaineen myyjä, on velvollinen toimittamaan käyttöturvallisuustiedotteen asiak­kaalleen viimeistään sinä päivänä, jolloin kemikaalia toimitetaan asiakkaalle ensimmäistä kertaa. Käyttöturvallisuustiedote  on toimitettava asiakkaalle maksutta sähköisesti, esimerkiksi sähköpostin liitteenä olevana pdf-tiedostona, tai paperisena.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan kemikaalin vastaanottajalle tämän valinnan mukaisesti joko suomeksi tai ruotsiksi taikka näillä molemmilla kielillä.

Muista pyytää käyttöturvallisuustiedote myyjältä, jos sitä ei automaattisesti toimiteta ostettujen kasvinsuojeluaineiden ja muiden vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien mukana.

Yrityksessä käytettävien kemi­kaa­lien käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla aina helposti saatavilla, mieluiten kansioon koottuina paperitulosteina.

KemiDigin mobiili ei riitä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Tukes, ylläpitämän KemiDigin kännykkäsovelluksella voi kätevästi tarkistaa kasvinsuojeluainerekisteristä esimerkiksi kauppavalmisteen hyväksynnän voimassaolon ja käyttöohjeet.

Käyttöturvallisuustiedotteet eivät kuitenkaan löydy KemiDigistä suoraan yhden linkin takaa, eikä kaikista valmisteista välttämättä lainkaan. Sen takia tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet on koottava erikseen ja pidettävä helposti saatavilla.

Luettelo aakkosjärjestykseen

Jos yrityksessä on työntekijöitä, käyttöturvallisuustiedotteiden lisäksi nähtävillä pitää olla ajantasainen kemikaaliluettelo. Siinä on mainittava käytössä olevat kasvinsuojelu- ja desinfiointiaineet, hapot, liuottimet, polttoaineet sekä muut vaaralliset kemikaalit, mukaan lukien lannoitteet, joissa on vaaramerkinnät.

Luetteloon on merkittävä vähintäänkin kemikaalin kauppanimi, vaaraluokitus sekä se, mistä kemikaaleista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Kemikaalin vaaraluokitukseen tarvittavat tiedot löytyvät   käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.

Luettelon pitää olla kauppanimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Myös käyttöturvallisuustiedotteen päiväys on hyvä lisätä luetteloon, jotta tiedotteiden ajantasaisuutta on helpompi seurata.

Kirjoittaja on Puutarhaliiton kasvinsuojelun asiantuntija.

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) sisältää muun muassa

  • Tietoa aineen tai seoksen terveys- ja ympäristövaaroista sekä fysikaalisista vaaroista (esimerkiksi korkean lämpötilan, auringon valon tai paineen aiheuttamista vaaroista)
  • Tietoa kemikaalin käyttöön liittyvien onnettomuus- ja poikkeustilanteiden hallinnasta (ensiapu, palontorjunta, toimenpiteet onnettomuuspäästöissä)
  • Ohjeet turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin
  • Ohjeita altistumisen hallintaan
  • Muita kemikaalin käytössä tarpeellisia tietoja, kuten ohjeet jätteiden käsittelyyn

Tilaa uutiskirje

Uuutiskirjeessä saat lehden ilmestymispäivänä maistiaisia uusimmasta lehdestä.
P&k uutiskirje ilmestyy 21 kertaa vuodessa.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Mikäli haluat tilata lehden, voit tilata sen tästä.

Puutarha&kauppa

Puutarha&kauppa kertoo ajankohtaiset uutiset ja kuulumiset koko alalta. Ammattitaitoisen, puutarha-alaan perusteellisesti perehtyneen toimituksen verkostot ulottuvat laajalle ja tuottavat jatkuvasti uutta tietoa lukijoille meiltä ja maailmalta.