Ota tilapäinen opastusmerkki oikein käyttöön

Viime vuoden kesäkuussa voimaan tulleeseen tieliikennelakiin sisältyy uusi liikennemerkki, tilapäinen opastusmerkki, jolla voidaan viitoittaa esimerkiksi kausiluonteista myyntitoimintaa. Sen käyttämiseksi pitää hakea maksullinen lupa, joka on voimassa yleensä neljä kuukautta.

mansikkakyltti

Moottoriteillä ja muilla vilkasliikenteisillä teillä tilapäinen opastusmerkki saa olla kooltaan 65×65 senttiä ja tekstin korkeus 20 senttiä.
Pienimmillään sen koko voi olla 30×30 senttiä ja tekstin korkeus kymmenen senttiä. 

Teksti: AnnaMarja Vilander

Tilapäistä opastusmerkkiä – liikennemerkki G42 – voidaan käyttää viitoittamaan tilapäistä tai kausiluonteista myyntitoimintaa, kaupallisia yleisötilaisuuksia sekä tiekirkkoja.

Lupa tilapäisten opastusmerkkien pystyttämiseen haetaan valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vanhat luvat eivät päde

Lähtökohtana tilapäisen opastusmerkin käyttöön on, että tarve opastukseen on tilapäinen ja se kestää yleensä enintään neljä kuukautta. Tapauskohtaisesti lupa voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Harkinnan mukaan lupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan samanlaisena toistuvalle tilapäiselle toiminnalle, kuten omalta tilalta tapahtuvalle marjanmyynnille.

Mikäli yrittäjällä on ollut opaskyltti paikallaan kausiluonteisesti vuosia esimerkiksi tilan liittymässä, lupa on haettava uudelleen.

– Vaikka tiemestari olisi antanut 20 vuotta sitten ikuisen luvan myyntitoiminnan opasteille, lupa on haettava tilapäisille merkeille nyt uudestaan, neuvoo Pirkanmaan ELY-keskuksen lupa-asiantuntija Sinikka Syrjä.

Hänen mukaansa uuden tieliikennelain voimaantulon jälkeen kaikki tilapäinen opastus on luvitettava uudelleen.

Yksi lupa, kuusi opastetta

Jokaisen myyntipaikan opastukseen haetaan omaa lupaa. Lupa maksaa 50 euroa ja sisältää 1–6 opastetta. Jos asiakas ohjataan esimerkiksi tilamyymälään kahdesta suunnasta, siihen riittää yksi lupa.

Lupapäätöksen mukana tulee ohje, jossa määritellään tilapäisen opasteen ulkoasu ja sijoituspaikka sekä ajanjakso, jolloin opasteet saavat maantien varrella olla.

Tilapäinen opastusmerkki on liikennemerkki. Siksi se pitää poistaa tai sen päälle voidaan laittaa esimerkiksi harmaa levy, kun luvassa määritelty ajanjakso on päättynyt.  Sen sijaan sitä ei saa peittää vaikkapa mustalla jätesäkillä.

Lupaan ei sisälly opasteiden mitoituspiirustuksia eikä karttaa opasteiden sijoituspaikoista.

– Opasteet voivat olla kevytrakenteisia tauluja, mutta merkin voi myös teetättää liikennemerkkivalmistajalla. Niiden tulee kestää kohtuulliset luonnonvoimat, Syrjä toteaa.

Lähimmältä maantieltä

Tilapäinen opastusmerkki sijoitetaan aina tiealueelle niin, että se on yleensä 200–300 metriä ennen myyntipaikkaa tai sille johtavaa liittymää.  Opastus tehdään vain lähimmältä maantieltä.

Merkki pystytetään kohtisuoraan ajosuuntaan nähden. Taajaman ulkopuolella se sijoitetaan näkemäolosuhteet ja luettavuus huomioiden siten, että merkin ajoradanpuoleinen reuna on 4–6 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. Taajamassa vastaavan etäisyyden tulee olla vähintään 1,5 metriä.

Urakoitsijalla on oikeus poistaa merkit luvansaajan kustannuksella, jos ne on väärin sijoitettu.

Jos opastettava kohde sijaitsee useiden kilometrien etäisyydellä opasmerkkien sijoituspaikasta, voidaan käyttää tienvarsipalvelun opasteita.

Tienvarsipalvelulla tarkoitetaan moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja muulla korkealuokkaisella tiellä maantien välittömässä läheisyydessä sekä muilla teillä enintään yhden kilometrin etäisyydellä tiestä sijaitsevaa palvelukohdetta.

Harvaanasutulla seudulla palvelu voi sijaita enintään 1,5 kilometrin etäisyydellä tiestä.

– Jos harvaanasutulla seudulla ei ole lähialueella muita vastaavia palveluita, etäisyyttä voi olla enemmänkin kuin 1,5 kilometriä, Syrjä sanoo.

Mainos seinään ilmoituksetta

Rakennuksessa ja sen läheisyydessä olevalla mainoksella saa mainostaa maantien käyttäjille paikalla harjoitettavaa toimintaa ja siellä myytäviä tuotteita ilman ELY-keskukselle tehtävää ilmoitusta.

Rakennuksen ja mainoksen tulee sijaita toisiinsa nähden niin, että niiden välinen toiminnallinen yhteys selviää tienkäyttäjälle helposti. Mainoksen voi laittaa oman pellon tienvarteen tai tilamyymälän seinään.

Mainos tulee sijoittaa ­tiealueen ulkopuolelle. Sen on täytettävä samat ulkonäkövaatimukset kuin tienvarsimainos.

Jos mainostettava kohde ei edes näy maantielle ja mainos halutaan sijoittaa maantien varteen, tulee sijoittamisesta tehdä ilmoitus ELY-keskukselle tai hakea kunnalta lupa mainokselle.

Levähdyspaikkamyynnille haettava suostumusta

Kun kausituotteita, kuten mansikoita, herneitä tai muita vastaavia tuotteita, myydään tilapäisesti levähdys- tai pysäköintipaikalla, siihen vaaditaan aina ELY-keskuksen suostumus. Sitä haetaan valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalvelusta.

Myyntikausi on kalenterivuosi, ja suostumusta voi hakea vain yhdelle kaudelle. Tammikuun jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Tilapäinen myynti voi kestää yhden tai useamman päivän, kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Tuotteita voidaan myydä esimerkiksi myyntivaunusta tai -pöydältä ja niiden on palveltava tienkäyttäjiä.

Saadun suostumuksen jälkeen on haettava lupa tilapäisten opastemerkkien sijoittamiseksi samalle ajalle kuin suostumus on myönnetty.

 

Tilaa uutiskirje

Uuutiskirjeessä saat lehden ilmestymispäivänä maistiaisia uusimmasta lehdestä.
P&k uutiskirje ilmestyy 21 kertaa vuodessa.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Mikäli haluat tilata lehden, voit tilata sen tästä.

Puutarha&kauppa

Puutarha&kauppa kertoo ajankohtaiset uutiset ja kuulumiset koko alalta. Ammattitaitoisen, puutarha-alaan perusteellisesti perehtyneen toimituksen verkostot ulottuvat laajalle ja tuottavat jatkuvasti uutta tietoa lukijoille meiltä ja maailmalta.