Nykyinen Puutarhaliitto ehdotetaan lakkautettavaksi

Lähes satavuotiaan Puutarhaliiton tehtävät alan yhteisten asioiden ajajana ja tekijänä uhkaavat päättyä liiton edustajiston syyskokouksessa marraskuun lopussa. Syynä lopettamiseen ovat taloudelliset syyt, jotka ovat vaikeutuneet inflaation kiihtymisen ja tulovirtojen pienentymisen vuoksi.

Puutarhaliitto ry on julkaissut Kotipuutarha-lehteä vuodesta 1941 lähtien. Lehti on tuonut liitolle tuloja muuhun toimintaan, mutta Ukrainan sodan aiheuttama kustannuskriisi ja kuluttajien säästökuuri ovat tehneet lehdestä tappiollisen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Teksti ja kuva: Timo Taulavuori

Puutarhaliiton jäseninä on 12 toimialajärjestöä, kaksi koulutusalajärjestöä sekä 37 paikallista ja valtakunnallista harrastajayhteisöä. Näiden edustajat kokoontuvat päättämään Puutarhaliiton uudesta linjasta Vantaalle 23. marraskuuta.

Liiton hallituksen esittämä päätös on monin tavoin vaikea, sillä tämän jälkeen ei jää puutarha-alan ammattilaisten yhteisiä asioi­ta ja yhteistyötä ylläpitävää yhdistystä. Liiton omien­ tulolähteinen hiipuessa toimintaa ei voida jatkaa nykyisillä jäsenmaksuilla, jotka ovat alle 14 000 euroa vuodessa.

Suunnitelmien mukaan jäljelle jäävä uusi Puutarhaliitto keskittyy jatkossa harrastustoiminnan ja puutarhakulttuurin edistämiseen.

Usean tekijät heikentäneet taloutta

Muutoksen taustalla on ollut jo vuosien ajan tulolähteiden väheneminen, joka kärjistyi viime vuonna inflaation nopeaan kasvuun, sijoitustoiminnan tuottojen vähenemiseen ja Kotipuutarha-lehden tulovirtojen ehtymiseen. Näiden lisäksi päätösehdotukseen on vaikuttanut se, että maa- ja metsätalousministeriön neuvonnan määrärahat pienenevät edelleen.

Liiton toteuttamat säästötoimet eivät enää riitä tasapainottamaan taloutta, vaan tarvitaan laajempia toimenpiteitä.

Puutarhaliitolla on ollut neuvonnan tehtävissä viisi henkilöä, joiden töiden jatkuvuuden rahoittamiseen tulot eivät enää riitä. Ammattilaisille suunnatuissa palveluissa liiton muutos näkyy selkeimmin muun muassa siinä, että Puutarhaliitto lakkaa olemasta tämän Puutarha&kauppa-lehden toinen julkaisija.

Lisäksi liiton kehittämille ja ylläpitämille laatujärjestelmille etsitään uutta kotia. Järjestelmien kehitystyö on ollut systemaattista ja pitkäjänteistä Puutarhaliitossa, mutta myös vaatinut paljon työtä ja omarahoitusta.

Lisäksi monet erilaiset tehtävät koskien esimerkiksi kasvinsuojeluasioita, puutarhatu­kien linjauksia, alan yhteistä verkostoitumista ja viestintää puutarha-alan sidosryhmien parissa päättynevät. Liitto on muun muassa hoitanut alan laatutyöhön ja menekinedistämiseen liittyviä asioita osana Kotimaiset Kasvikset ry:n toimintaa.

Kotipuutarhalle uusi kustantaja?

Kotipuutarha-lehdelle etsitään parhaillaan uutta kustantajaa. Yhden lehden talona ei voida enää tuottaa laadukasta harrastajalehteä riittävän kustannustehokkaasti nykyisellä kustannusrakenteella. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä usean eri mediatalon kanssa.

Lehden ongelmaksi Puutarhaliitossa tuli kaksi syytä. Samanaikaisesti, kun printtilehden tilaajamäärä laski kuluttajien varovaisuuden vuoksi, lehden tuottamisen kulut nousivat vuoden aikana korkean inflaation vuoksi.

Uuteen Puutarhaliittoon jäänee yksi tai kaksi työntekijää harrastajien puutarhayhdistystoimintaa edistämään. Tavoitteena on, että esimerkiksi liiton tapahtumat, kuten Avoimet Puutarhat pystytään järjestämään jatkossakin.

Muutos on suuri, sillä nyt Puutarhaliitto työllistää 13 henkeä. Tulevassa edustajien kokouksessa päätetään perustaa uutta toimintaa valmisteleva suunnitteluryhmä, jonka tehtäväksi jää linjata Puutarhaliitolle uusi strategia, toiminnat sekä hallinto- ja rahoitusmalli.

Kirjoittaja on toiminut Puutarhaliitto ry:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Hän on myös Puutarha&kauppa-lehden päätoimittaja.

 

Puutarhaliiton muutosehdotukset lyhyesti

  • Puutarhaliitto pyrkii taloudellisesti kestävään toimintastrategiaan
  • Laatujärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyölle etsitään uutta toimijaa, jonka jäseniä järjestelmien käyttäjät ovat
  • Nykyinen yhteistyö Puutarha&kauppa-lehden kanssa päättyy
  • Kotipuutarha-lehdelle etsitään uutta kustantajaa
  • Ammattilaisille suunnattu neuvonta- ja kehitystyö lopetetaan
  • Puutarha-alan yhteinen verkostoitumis- ja vaikuttamistyö lopetetaan
  • Liitto keskittyy jatkossa harrastustoiminnan kehittämiseen, tapahtumien järjestämiseen ja viestintään
  • Osa henkilöstöstä siirtynee muihin organisaatioihin ja osa irtisanotaan
  • Tavoitteena on hoitaa tehtävät kustannustehokkaasti pienellä henkilöstöllä

Puutarha&kauppa jatkaa entiseen tapaan 

Puutarha&kauppa-lehden toimituksessa tapahtuu muutoksia vuonna 2024. Ensi vuoden alussa Puutarha&kauppa -lehden ja Puutarhaliiton pitkä yhteistyö lakkaa, eikä Puutarhaliitto ole enää lehden toinen julkaisija. Jatkossa lehteä julkaisee ja kustantaa ainoastaan Kauppapuutarhaliitto ry.

 Taustalla on Puutarhaliiton hallituksen esitys, jossa Puutarhaliiton toiminta lopetetaan nykyisessä muodossaan.

 Jatkuvuuden varmistamiseksi P&k:n toimitus on sopinut yhteistyöstä Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton kanssa. HML:n asiantuntija Emma Kaakko aloittaa lehden vakituisena toimittajana, avomaan vihannesviljelyn sekä hedelmän- ja marjanviljelyn asiantuntijana.

Lehti ilmestyy jatkossakin normaalisti, 20 numeroa ensi vuonna.

Puutarha&kauppa -toimitus kiittää lämpimästi Puutarhaliittoa hedelmällisistä yhteistyövuosista ja siitä työstä ja intohimosta, jolla puutarha-alan ammattilaisten tiedonjanoa on sammutettu.

Lassi Remes

Puutarha&kauppa on Kauppapuutarhaliitto ry:n ja Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n jäsenlehti. Suomen Kukkakauppiasliitto ry käyttää P&k Floristia jäsenlehtenään. P&k on myös kenen tahansa vapaasti tilattavissa oleva ammattilehti.

Tilaa uutiskirje

Uuutiskirjeessä saat lehden ilmestymispäivänä maistiaisia uusimmasta lehdestä.
P&k uutiskirje ilmestyy 21 kertaa vuodessa.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Mikäli haluat tilata lehden, voit tilata sen tästä.

Puutarha&kauppa

Puutarha&kauppa kertoo ajankohtaiset uutiset ja kuulumiset koko alalta. Ammattitaitoisen, puutarha-alaan perusteellisesti perehtyneen toimituksen verkostot ulottuvat laajalle ja tuottavat jatkuvasti uutta tietoa lukijoille meiltä ja maailmalta.