20 numeroa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy 22.10.2021

 

vadelma tunneli

Teksti ja kuva: Liisa Pietikäinen

Tunnelissa voidaan tuottaa marjoja monella tavalla. Vaihtoehtoina ovat viljely maaperässä, astiassa maayhteydellä tai ilman sekä pöytäviljely kasvualustassa. Tästä keväästä lähtien vaaditaan kasvilta maayhteys, jotta on oikeutettu saamaan viljelypinta-alalta EU-tukia.

Marjojen tuotanto tunnelissa on haastavaa. Avomaalla tuotettaessa maaperä antaa anteeksi paljon. Maaperässä on sitoutuneena ravinteita ja erilaisia mikro-organismeja, jotka voivat omalla toiminnallaan parantaa kasvin ravinteiden ottoa tai tarjota ravinteita käyttökelpoisessa muodossa. Maaperässä on yleensä myös vettä tai kosteutta helposti saatavilla.
Tunnelituotannossa ja varsinkin astiaviljelyssä, näin ei ole. Kaikki ravinteet ja vesi on annettava kasville käyttökelpoisessa muodossa. Yhtäkään kastelua tai lannoituskertaa ei saa unohtaa, sillä se näkyy heti kasvin sadontuottokyvyssä ja lopulta viljelijän kukkarossa.

Biologinen torjunta helpompaa

Kausihuone pidentää kasvukautta molemmista päistä. Satoa saadaan kerättyä ennen ja jälkeen ruuhkahuippujen, mikä edesauttaa paremman hinnan saamista. Säät eivät häiritse marjojen poimintaa ja satdon laatu sekä toimitusvarmuus on avomaata parempi.
Biologinen torjunta on helpommin kontrolloitavissa kausihuoneissa. Torjuntaeliöt toimivat vakaammissa olosuhteissa paremmin, kuin avomaalla, ja torjunta-aineeton tuotanto on mahdollista. Hometta kausihuoneissa on yleensä vähemmän. Astiaviljelyssä maalevintäiset tauditkaan eivät ole ongelma. Myöskään viljelykierrosta ei tarvitse huolehtia astiaviljelyssä. Tämä mahdollistaa tuotannon myös pinta-alaltaan pienillä tiloilla tai tiloilla, joilla on ongelmia maalevintäisten tautien kanssa.

Kausihuone vaatii harjoittelua

Haittapuolena kausihuoneviljelyssä ovat korkeammat perustamiskustannukset. Kausihuoneen vaatima työ on erilaista kuin avomaalla viljeltäessä ja alussa viljelijältä vaaditaan erityistä tarkkuutta monessa asiassa.
Huomiota pitää kiinnittää muun muassa lämpötilaan, tuuletukseen, pölytykseen ja kasteluun, lannoitusta unohtamatta. Hyvään lopputulokseen pääseminen vaatii harjoittelua, opiskelua, oppimista muilta viljelijöiltä ja asiantuntija-avun käyttämistä.

Tunneliin saa investointitukea

Viljelyn siirtämistä kasvutunneleihin tuetaan ja tuki on sama kuin kasvihuoneilla. Avustusta saa 30 prosenttia ja korkotukilainaa 65 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Hyväksytyt kustannukset lasketaan yksikkökustannusten mukaan. Kasvutunneleille yksikkökustannus on 16 euroa neliötä kohden. Kustannus sisältää maa-ankkuroinnin, siihen kiinteästi asennetun runkorakenteen ja kastelulaitteet.
Edellytyksenä tuen saamiselle on kuitenkin 7 000 euron minimituki, joka edellyttää noin 15 000 euron hyväksyttyjä kustannuksia. Tukihakemus tehdään Hyrrä-palvelussa ja siihen tarvitaan liitteeksi rakennussuunnitelma, kustannusarvio, liiketaloussuunnitelma sekä kopiot verotodistuksesta ja maatalouden verolomakkeesta. Tukihaussa viljelijää voivat auttaa ProAgrian talousasiantuntijat, joilla on ajantasaisin tieto ja kattava maanlaajuinen verkosto apunaan.

Parempaa hintaa pidempään

Kausihuoneinvestointi kannattaa siinä tapauksessa, että kausihuoneessa tuotetun marjan satotaso on avomaata korkeampi. Myös hinnan tulee olla avomaalla tuotettua marjaa korkeampi. Esimerkiksi sopimustuotanto ja pakastaminen voivat olla keinoja saada marjoille parempi hinta.
Sadon ajoittaminen kausihuoneen avulla ruuhkahuippujen ulkopuolelle lisää mahdollisuutta saada parempaa hintaa. Kausihuoneessa tuotetun marjan laadun tulee olla parempi kuin avomaalla tuotetun marjan.

Kirjoittaja työskenteli ProAgria Pohjois-Savon puutarha-asiantuntijana.

 

 

Aikaisemmat jutut