20 numeroa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy 22.10.2021

Hiilidioksidipäästöjen hyvittäminen erilaisilla kompensaatiomenetelmillä on tullut ryminällä ilmastonmuutoksesta ­huolestuneiden kuluttajien ja yritysten tietoisuuteen tänä vuonna. Tarjontaa monenlaisista hiilihyvityksistä on jo paljon. Tässä kotimaisista vaihtoehdoista ainakin suuri osa, aakkosjärjestyksessä.

Koonnut: Marianna Soini

CO2Esto Oy

 • • Määrittää asiakkaan toimintojen vaikutukset hiilidioksidipäästöihin ja arvioi ­sopivien päästövähennysratkaisujen

kustannustehokkuutta 

 • • Ne päästöt, joiden vähentäminen suoraan ei kannata, asiakas voi mitätöidä ­CO2-päästöleikkuri-palvelun kautta
 • • EU:n päästökauppajärjestelmän sertifikaatti mitätöinnistä

Green Carbon Finland Oy

 • • Tekee maanomistajien kanssa pitkäkestoisen sopimuksen maa- tai metsäalueen valjastamisesta hiilensidontaan
 • • Ainoastaan kohteelle tehtyjen lisätoimenpiteiden kautta saatava hiilensidontakapasiteetin lisäys kelpaa kompensaatioon
 • • Toimenpiteiden pohja tieteellisesti varmennettu maanomistajan Hiilisuunnitelma

Hiilipörssi

 • • Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden hallinnoima kauppapaikka, joka yhdistää soiden ennallistamista, ympäristötaidetta, tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja luontomatkailua
 • • Verkossa toimiva hiilijalanjäljen sijoituspalvelu, joka perustuu ojitettujen soiden ennallistamiseen ja uuden turpeen kasvattamiseen, ei siis päästökauppaan
 • • Hiilisijoittaja saa hiiliosakekirjan, josta ilmenee ennallistettavan suon ja hiilivarannon­ määrä
 • • Hiilipörssin käynnistystä rahoittaa Koneen Säätiö

Hiilivapaa Suomi

 • • Kansalaiskampanja, jonka tavoitteena on lopettaa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö Suomen kunnissa ja panostaa sen sijaan uusiutuviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuteen
 • • Taustalla on Maan ystävät yhteistyössä Luonto-Liiton, Changemakerin, Ilmastovanhempien, 350 Suomen, Fingon, Suomen YK-nuorten, Save Pond Hockeyn ja Energiaremontin kanssa
 • • Ei varsinaisia hyvitystuotteita, vaan kampanjaa voi tukea lahjoituksella

Hope Fund

 • • Suomen Lähetysseuran organisaatioille tarjoama palvelu
 • • Matkustamisesta aiheutuvien päästöjen laskuri ja kompensointi
 • • Varat käytetään yhteisöpohjaisiin metsityshankkeisiin Tansaniassa ja Nepalissa

Ilmastoapu

 • • Verkkokaupassa päästövähennystuotteita kuluttajille esimerkiksi erilaisille ruokavalioille, matkustustavoille ja lemmikkieläimille
 • • Yrityksille tarjolla hiilijalanjäljen laskenta ja hyvitys sekä päästökompensointi ­metsänistutuksella kotimaassa tai maailmalla
 • • Yksittäiset päästökompensoinnit kirjataan viralliseen päästövähennysrekisteriin, josta asiakas voi tarkistaa oman kompensointinsa toteutumisen

Ilmastokummit

 • • Yhdistää EU-päästöoikeuksien mitätöinnin ja puiden istuttamisen tuotteiksi
 • • Asiakas vähentää päästöjä ostamalla EU-päästöoikeuksia ja jättämällä ne käyttämättä, jolloin vastaavia päästöjä ei voida päästää ilmakehään
 • • Tieto istutettujen puiden sijainnista toimitetaan asiakkaalle istutuksen jälkeen

Karbonautti

 • • Kanvas Digital Oy tarjoaa yrityksille erilaisia yhteistyömalleja sekä valmiita ­kompensointituotteita
 • • Kompensaatio tapahtuu hankkimalla CER-päästövähennysyksiköitä kehittyvään maahan kohdistuvasta päästövähennyshankkeesta
 • • Tuettavat projektit tuottavat esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa Intiaan

Nordic Offset Oy

 • • Ensimmäinen kotimainen toimija vuodesta 2008 alkaen
 • • Yrityksille ja yhteisöille mahdollisuus kompensoida hiilijalanjälkensä sertifioiduilla­ päästövähennyksillä tai pysyvillä hiilinielujen lisäyksillä
 • • Investoinnit uusiutuvaan energiaan 
 • • Hiilinieluja lisäävät metsitys- ja maataloushankkeet
 • • Energiatehokkuutta edistävät hankkeet
 • • Metaanin talteenotto (jätevedet, kaatopaikat)

Puuni Oy

 • • Yrityksen hiilijalanjäljen määrittäminen ja kompensointi kotimaisiin hiilinieluihin
 • • Metsittää Suomen kuntien joutomaita yhdessä suomalaisten yritysten kanssa
 • • Puut istutetaan pakettipelloille, maanläjityspaikoille ja jätemaille
 • • Asiakas saa satelliittikuvan ja koordinaatit hiilinielusta

Taimiteko

 • • Suomen 4H-Liiton palvelu yrityksille, 2020 myös kuluttajille
 • • Tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää Suomeen 2030 mennessä
 • • Kompensoi hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen
 • • Taimia istuttavat suomalaiset nuoret

Esimerkkejä kompensoivista yrityksistä

 • • LähiTapiola hyvittää yhtiössä vakuutettujen autojen päästöt, ja sen Autotie.fi-­palvelussa voi valita kompensaatioon sopivan auton, vertailla autojen päästöjä ja oppia vähäpäästöistä autoilua
 • • UniCafe-opiskelijaravintoloissa voi kompensoida lounasannoksensa hiilijalanjäljen
 • • Lujabetoni tarjoaa päästökompensoitua hiilineutraalia valmisbetonia
 • • Monet matkatoimistot ja hotellit hyvittävät asiakkaidensa matkojen päästöt 
 • • VR hyvittää kaikkien junamatkojen päästöt, ja kaikki matkustajajunat kulkevat ­ joulukuusta 2019 lähtien hiilineutraalisti
 • • Lentoyhtiöt tarjoavat ­asiakkailleen mahdollisuuden hyvittää matkojensa päästöjä
 • • Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida päästöjään

Myös muista hyvitysmalleista lue juttu Pahat teot hyviksi? numerosta 1/2018.

Ekosysteemihotelleista katso 19/2019. Taimiteko-palvelusta katso sivulta 51.

Tarkista, että kompensaatiomallilla on sertifikaatti Gold Standard tai Verified Carbon Standard.

Aikaisemmat jutut