20 numeroa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy 27.11.

Hautaustoimen tyonjohtaja